Ψησταριά Αρνιού με Μαύρη σκάφη & Κόκκινη πλάτη

€95.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60628

ΨΗΣΤΑΡΙΑ BBQ A' γαλβανιζέ (40X80)

€35.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60619

ΨΗΣΤΑΡΙΑ BBQ Β' γαλβανιζέ (30X70)

€30.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60620

ΨΗΣΤΑΡΙΑ BBQ Γ' γαλβανιζέ (30X60)

€27.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60621

ΨΗΣΤΑΡΙΑ BBQ A' με κόκκινη πλάτη (40*80)

€40.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60622

ΨΗΣΤΑΡΙΑ BBQ Β' με κόκκινη πλάτη (30*70)

€35.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60623

ΨΗΣΤΑΡΙΑ BBQ Γ' με κόκκινη πλάτη (30*60)

€32.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60624

Ψησταριά λυόμενη Νέου Τύπου Α' (40*80)

€25.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60642

Ψησταριά λυόμενη Νέου Τύπου Β' (30*70)

€22.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60643

Ψησταριά λυόμενη Νέου Τύπου Γ' (30*60)

€18.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60644

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

€100.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60901

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ

€90.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60612

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

€55.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60610

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

€40.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60611

Ψησταριά BBQ με μαύρη σκάφη & κόκκινη πλάτη (40*80)

€45.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60625

Ψησταριά BBQ με μαύρη σκάφη & κόκκινη πλάτη (30*70)

€40.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60626

Ψησταριά BBQ με μαύρη σκάφη & κόκκινη πλάτη (30*60)

€37.00
€0.00
off
ΚΩΔ 60627